تبلیغات
wWw.ShOOpMaRket.CoM - ده فرمان فیلم حضرت موسی
wWw.ShOOpMaRket.CoM
کیفیت را با تجربه کنید

The Ten Commandments

 ده فرمان فیلم حضرت موسی


فیلمی بسیار زیبا درباره زندگی حضرت موسی (ع) از تولد تا مرگ با بازی چارلتون هستون ، برنده یک اسکار 1956 ، کیفیت عالی و ارائه بر روی 3 vcd و با دوبله فارسی

       
قیمت 3000 تومان         قیمت 3000 تومان   
 
فیلم The Ten Commandments ،خرید فیلم ده فرمان ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس ده فرمان ، فیلم زیرنویس فارسی The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، فروش پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ،خرید فیلم ، فروش سریال ، خرید پستی فیلم ، فروش فیلم ، خرید سریال ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ش?کاگو ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم جدید ربکا ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس فارسی ده فرمان ، فروش فیلم The Ten Commandments ، فروش پستی فیلم ده فرمان

درباره فیلم:

فیلم از زمان از آب گرفته شدن موسی در سبد آغاز و تا فرزند خواندگی وی
توسط فرعون ادامه می یابد. مردم قوم موسی بردگانی هستند که با آنان همانند
حیوانات رفتار می شود. موسی در یکی از اقدامهای بزرگ خود درهای انبارهای
غله را بر روی مردمان در زنجیر باز می کند و بردگان را روز شنبه تعطیل می
کند. در فیلم گفته می شود که موسی (ع) چهار صد سال بعد از ابراهیم (ع)
برگزیده شده است تا برده ها را به سوی آزادی هدایت کند که همانا آنان قوم
ابراهیم (ع) هستند. شخصیت همراه موسی یشیوعاست که در نشر فرامین موسی(ع)
به قوم جدیت به خرج می دهد. رامسوس پسر بزرگ فرعون که در لیاقت نسبت به
موسی (ع) فروتر است با حرمت یافتن آن حضرت دست به توطئه چینی های مختلف می
زند. مبارزه موسی (ع) با نادانی ها و ستمهای فرعون بالا می گیرد. پیتا زنی
که موسی را بزرگ کرده بود همیشه دلنگران اوست. 
فیلم The Ten Commandments ،خرید فیلم ده فرمان ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس ده فرمان ، فیلم زیرنویس فارسی The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، فروش پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ،خرید فیلم ، فروش سریال ، خرید پستی فیلم ، فروش فیلم ، خرید سریال ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ش?کاگو ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم جدید ربکا ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس فارسی ده فرمان ، فروش فیلم The Ten Commandments ، فروش پستی فیلم ده فرمان

توطئه قتلی انجام می شود و
آن را به موسی (ع) نسبت می دهند تا زمینه دور شدن از بارگاه فرعون بیشتر
مساعد گردد. سرانجام موسی (ع) به صحرایی دوردست تبعید می شود. تنهای این
صحرای تور است. در تور سینا فرمان خداوند به موسی (ع) می رسد که از فرعون
بخواهد قومش را آزاد کند. ایشان با عصای خود معجزه ای را به فرعون آشکار
می سازد تا او به خدا ایمان آورد. اما جادوگر دربار و پسر ارشد فرعون موسی
(ع) را جادوگر خطاب می کنند. موسی (ع) فرمان خداوند را ابلاغ می کند و می
گوید: اگر اطاعت نکند، فرزندش (نوه فرعون بزرگ) کشته خواهد شد. فرعون از
سر لجاجت و اغوای اطرافیان مقاومت می کند و در درون حق را به وی می دهد
. 
فیلم The Ten Commandments ،خرید فیلم ده فرمان ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس ده فرمان ، فیلم زیرنویس فارسی The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، فروش پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ،خرید فیلم ، فروش سریال ، خرید پستی فیلم ، فروش فیلم ، خرید سریال ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ش?کاگو ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم جدید ربکا ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس فارسی ده فرمان ، فروش فیلم The Ten Commandments ، فروش پستی فیلم ده فرمان

نگاه که نوه اش کشته می
شود، مجبور است اطاعت کند. موسی (ع) و قومش در پس سه شبانه روز استیلای
تاریکی، در پناه نوری که هدیه خداوندی است راه خود را به سوی آزادی باز می
کنند. فرعون سپس تغییر رای داده با لشکریانش به تعقیب قوم موسی (ع) می
پردازد. 
فیلم The Ten Commandments ،خرید فیلم ده فرمان ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس ده فرمان ، فیلم زیرنویس فارسی The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، فروش پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ،خرید فیلم ، فروش سریال ، خرید پستی فیلم ، فروش فیلم ، خرید سریال ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ش?کاگو ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم جدید ربکا ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس فارسی ده فرمان ، فروش فیلم The Ten Commandments ، فروش پستی فیلم ده فرمان

فرعون هنگامی به آنان نزدیک
می شود که موسی فرمان می دهد آب شکافته شود. قوم سلامت به آن سوی آب می
رسد و در مقابل فرعون و لشگریانش در میان امواج خروشان نابود می شوند. 
فیلم The Ten Commandments ،خرید فیلم ده فرمان ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس ده فرمان ، فیلم زیرنویس فارسی The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، فروش پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ،خرید فیلم ، فروش سریال ، خرید پستی فیلم ، فروش فیلم ، خرید سریال ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ش?کاگو ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم جدید ربکا ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس فارسی ده فرمان ، فروش فیلم The Ten Commandments ، فروش پستی فیلم ده فرمان

پیامبر پس از یافتن آزادی،
رفاه و اقامت قومش به تور رهسپار می شود. منتظر می ماند تا فرمان های
خداوندی بر لوح سنگ نقش ببندد و او آنها را برداشته در میان قوم بازگردد.
درغیاب موسی مردم گوساله زرین می سازند و به پرستش آن می پردازند. بعد از
حضور موسی و ابلاغ ده فرمان، مردمان پشیمان شده به رهبری یشیو عاقبت
گوساله زرین را می سوزانند و قوم به آزادی و آسایش می رسد. 
فیلم The Ten Commandments ،خرید فیلم ده فرمان ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس ده فرمان ، فیلم زیرنویس فارسی The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، فروش پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ،خرید فیلم ، فروش سریال ، خرید پستی فیلم ، فروش فیلم ، خرید سریال ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ش?کاگو ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم جدید ربکا ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس فارسی ده فرمان ، فروش فیلم The Ten Commandments ، فروش پستی فیلم ده فرمان


 
فیلم The Ten Commandments ،خرید فیلم ده فرمان ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس ده فرمان ، فیلم زیرنویس فارسی The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، فروش پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ،خرید فیلم ، فروش سریال ، خرید پستی فیلم ، فروش فیلم ، خرید سریال ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ش?کاگو ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم جدید ربکا ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس فارسی ده فرمان ، فروش فیلم The Ten Commandments ، فروش پستی فیلم ده فرمان


 
فیلم The Ten Commandments ،خرید فیلم ده فرمان ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس ده فرمان ، فیلم زیرنویس فارسی The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، فروش پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ،خرید فیلم ، فروش سریال ، خرید پستی فیلم ، فروش فیلم ، خرید سریال ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ش?کاگو ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم جدید ربکا ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس فارسی ده فرمان ، فروش فیلم The Ten Commandments ، فروش پستی فیلم ده فرمان


 
فیلم The Ten Commandments ،خرید فیلم ده فرمان ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس ده فرمان ، فیلم زیرنویس فارسی The Ten Commandments ، فروش فیلم ده فرمان ، فروش پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم ده فرمان ،خرید فیلم ، فروش سریال ، خرید پستی فیلم ، فروش فیلم ، خرید سریال ، فیلم The Ten Commandments ، فیلم ش?کاگو ، خرید فیلم The Ten Commandments ، فروش فیلم جدید ربکا ، خرید پستی فیلم The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس The Ten Commandments ، فیلم زیرنویس فارسی ده فرمان ، فروش فیلم The Ten Commandments ، فروش پستی فیلم ده فرمان


       
قیمت 3000 تومان     قیمت 3000 تومان